Kategorie

Novinky

» Momentálně nejsou žádné novinky

Reklamace, vrácení zboží, výměny

Viz obchodní podmínky  

Níže reklamační list / odstoupení od smlouvy 

Stáhněte si reklamační list

 8/1 Reklamace se řeší vždy. První krok je informovat o reklamaci s číslem objednávky emailem na reklamace@kackosport.cz Zašlu Vám reklamační protokol k podepsání a k vyplnění. Domluvíme si další postup jak chcete reklamaci řešit. Při poškození dopravcem se záležitost řeší obdobně, ale je třeba nafocení celé zásilky a obalu, ve kterém bylo zasláno. Bez důkazných fotografií, které se zasílají dopravci nelze záležitost řešit!! 

Bez předchozí domluvy zboží na reklamaci nezasílejte, můžeme mít např. dovolenou či zavřeno z provozních důvodů. Vše se musí řešit předem telefonicky či emailem.

8/2 Odstoupení či Výměna produktů možná je (např.za větší či menší) zdroj dopravy vybírá a hradí klient. 

      • § 1832 nový os.zákoník upraven r.2014
(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu,nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (nejlevnější způsob dodání viz.bod 2), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). tj. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu, obvyklou poštovní cestou.

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli
odeslal.


Výrobci