Kategorie

Novinky

» Momentálně nejsou žádné novinky

Obchodní podmínky

 1. 1.      Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí                       § 1830,1831,1832,1833 nový os.zákoník upraven r.2014        dále viz.bod  8/2 

 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby, tedy v den přijetí od pošty či kurýra . Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. V emailu o odstoupení zašlete vyplněný formulář, který zasíláme v příloze spolu s potvrzením objednávky nebo je ke stažení na hlavní straně našeho E-shopu pod REKLAMACÍ + uvést číslo objednávky. Zašlete na reklamační odd. reklamace@kackosport.cz Více v bodě 8/2

Kupující je povinen zaslat zboží nejdéle do 14-ti dnů, nikoli déle. Reklamační protokol o odstoupení od smlouvy má až 3 dny rezervu, produkty nikoli. Zboží vyžadujeme zaslat zpět řádně zabaleno, včetně neporušených etiket (cedulek) na zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží včetně nákladů na jeho dodání ke spotřebiteli do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, vč.etiket na oděvech, obalu pokud je nutný (elektronika), nesmí jevit známky opotřebení či poškození. více v bodě 8/2

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i před smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad, dále v bodě 8/1 reklamace

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

Na vyjímku fotbalové obuvi, která je k zákazníkům dodávána z GB, kde zákonná reklamační lhůta na tuto obuv je pouze 12 měsíců. Po uplynutí této doby nelze fotbalovou obuv u nás reklamovat. Dodavatel si vyhrazuje právo obuv nepřijmout. 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou; 
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.

 

3. Doklady

ke každému prodeji dostanete platný doklad o nákupu formou faktury zaslané v emailu. Pokud žádáte fakturu přidat k produktu, uvědomte nás prosím neprodleně po nákupu.

4. Platba a způsob doručení

Bankovní převod či peníze vložit přímo na tento účet: 1712564183/0800, Spolupracujeme s min.13 dodavateli a převážná část z nich netoleruje doběrečné. Za zboží se musí platit předem. Po přijetí platby, v ten stejný  den, zasílají produkty ihned ze skladů do ČR. Proto v našem E-shopu bez předchozí domluvy výběr "dobírka" tedy platba na přepážce či kurýrovi nenaleznete, pokud u produktu není uvedeno jinak. Náš obchod ale vlastní licenci "ověřeno zákazníky" a stejně tak i na Heuréce máme kladné hodnocení od zákazníků, kteří ví, že se nemusí o své předem uhrazené zboží obávat. Některé produkty však na dobírku lze zaslat a je to vždy u produktu uvedeno. Děkujeme za pochopení

• Výši poštovného si zákazník volí sám při objednávání v košíku. Doprava za 55.- jsou trička a jiné drobnosti. Obuv , mikiny a objemnější věci 79.- a výše. Pokud si nevíte rady, můžete nám zavolat 776 809 346.  Ve Vaší objednávce si tedy zvolte správnou dopravu pro Vaše zboží. Pokud zvolíte špatně, bude z naší strany upraveno, nic se nedějeVýše poštovného vychází z tarifů české pošty!!! na poště opravdu nevyděláváme a dokonce přeplatky vracíme formou voucherů! Balné si neúčtujeme, je již v ceně.

O odeslání balíčku vás vždy informuji formu emailu, pokud vám balíček nedorazí do 5 pracovních dnů, informujte se prosím na Vaší poště. V emailu jste dostali číslo balíčku, URL adresu ke sledování tohoto balíčku a i fakturu. Pokud není na poště informujte mě prosím.

5. Zboží na objednávku

!!! Objednávky, které jsou již zaplaceny a odeslány k dodavateli, nelze zrušit !!!

Objednávky, které byli  již zaplaceny a zákazník je již po objednání zboží z ciziny zruší, nelze okamžitě vrátit. Zboží jde totiž okamžitě po platbě na cestu do ČR. Mám aktivní smlouvu s dodavateli a odesílají nám neprodleně po platbě. Lze pak vrátit do 14-ti dnů bez udání důvodů, ale na náklady zákazníka. Adresu k dodavateli jsme schopni poskytnout. 

U OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ - POKUD PLATBA NEBUDE PŘIPSÁNA DO 5-ti prac. DNŮ OD OBDRŽENÍ OBJEDNÁVKY, OBJEDNÁVKA BUDE AUTOMATICKY ZRUŠENA !!!

V případě, že máte zboží zaplaceno, a to při objednávce již není na skladě, informuji Vás neprodleně s alternativou na jiné zboží , popř. zaplacenou částku vracím na Váš účet. To není problém. 

Za originalitu zboží ručíme vrácením peněz, v žádném případě se nejedná o vietnamské náhražky!!, některé zboží ve velkých slevách může mít poškozen obal, či nějaká mírná vada na zboží se ukáže, ale to je pouze výjimečně a je to důvd tak velkých slev.

6. Rezervace

Rezervace u nás nejsou možné. Zboží jde okamžitě na cesty v den přijetí platby. Náš sklad má dalších 700 prodejců po celé zemi a není možné cokoli rezervovat. Děkuji za pochopení

7. Stornování objednávek

Storno objednávky lze stornovat, prosím ale učiňte tak neprodleně. Opravdu se snažíme jednat se sklady co nejdříve, aby jste dlouho nečekali na zboží.

Pokud již objednávka byla expedována, objednávka může být zrušena - bez udání důvodů do 14-ti dnů, ale zákazník je povinen dodatečně uhradit všechny náklady expedice. Jen v případě, že se jedná o produkty z dovozu což je zhruba 80% produktů. 

 

8. Reklamace, vrácení zboží, výměny

 8/1 Reklamace se řeší vždy.První krok je informovat o reklamaci emailem na reklamace@kackosport.cz  , zde s Vámi bude komunikovat slečna zaměřená výhradně ke komunikaci s Vámi. Zašle Vám reklamační protokol k podepsání a k vyplnění. Domluvíte si další postup jak chcete reklamaci řešit. Při poškození dopravcem se záležitost řeší obdobně, ale je třeba nafocení celé zásilky a obalu, ve kterém bylo zasláno. Bez důkazných fotografií, které se zasílají dopravci nelze záležitost řešit!! 

Bez předchozí domluvy zboží na reklamaci nezasílejte, můžeme mít např. dovolenou či zavřeno z provozních důvodů. Vše se musí řešit předem telefonicky či emailem.

8/2 Odstoupení či Výměna produktů možná je (např.za větší či menší) zdroj dopravy vybírá a hradí klient. 

      • § 1832 nový os.zákoník upraven r.2014
(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu,nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetněnákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). tj. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu, obvyklou poštovní cestou.

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli
odeslal.

VĚCI NA ZKOUŠKU NEZASÍLÁM!!!

Vlastním i kamenný obchod, kde si můžete popř. věci vyzkoušet a následně objednat.

POKUD nebudu schopna dodat již uhrazené zboží (např. že bylo již vyprodáno, nebo z důvodu jiného) vracím samozřejmě celou částku na zpět. Pokud si tedy nevyberete náhradu.

10. Mimosoudní řešení sporů 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu petrikova@kackosport.cz 
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, vizhttp://www.mpo.cz/dokument169867.html
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

11. Prohlášení

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.


Výrobci